Fırtına Gazetesi
Fırtına Gazetesi
Fırtına Gazetesi
 • 22.01.2019 Fırtına Gazetesi
  22.01.2019 Fırtına Gazetesi
 • 21.01.2019 Fırtına Gazetesi
  21.01.2019 Fırtına Gazetesi
 • 19.01.2019 Fırtına Gazetesi
  19.01.2019 Fırtına Gazetesi
 • 18.01.2019 Fırtına Gazetesi
  18.01.2019 Fırtına Gazetesi
 • 17.01.2019 Fırtına Gazetesi
  17.01.2019 Fırtına Gazetesi
 • 16.01.2019 Fırtına Gazetesi
  16.01.2019 Fırtına Gazetesi
 • 15.01.2019 Fırtına Gazetesi
  15.01.2019 Fırtına Gazetesi
 • 14.01.2019 Fırtına Gazetesi
  14.01.2019 Fırtına Gazetesi
 • 12.01.2019 Fırtına Gazetesi
  12.01.2019 Fırtına Gazetesi
 • 11.01.2019 Fırtına Gazetesi
  11.01.2019 Fırtına Gazetesi
Fırtına Gazetesi

...

“Koray Aydın’a Rize’den Bir soru”
“Koray Aydın’a Rize’den Bir soru”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan...

RİZELİ DE ÇARE TÜKENMEZ
RİZELİ DE ÇARE TÜKENMEZ

Rize’nin Kalkandere İlçesi Hüseyinhoca Köyü’nde...

“Rizeli’nin Zekası Gene Yapacağını Yaptı”
“Rizeli’nin Zekası Gene Yapacağını Yaptı”

Rize’nin Aktaş Köyünde yaşayan Erkan...

Elit Spa Rize’de açıldı
Elit Spa Rize’de açıldı

Rize belediyesi arkası, Kaçkar otel...

“Biz Dava İçin Çalışırken Sen CHP’ye Oy Topluyordun”
“Biz Dava İçin Çalışırken Sen CHP’ye Oy Topluyordun”

Milliyetçi Hareket Partisi Eski Merkez...

Devlet Bahçeliye Açık Mektup
Devlet Bahçeliye Açık Mektup

Milliyetçi Hareket Partisi’ne gönül veren...

Rize’nin Gelinine Sahip Çıkacağız
Rize’nin Gelinine Sahip Çıkacağız

Milliyetçi Hareket Partisi Rize Eski...

Apple’ın efsane cihazı artık üretilmeyecek…
Apple’ın efsane cihazı artık üretilmeyecek…

Apple’ın efsane cihazı artık üretilmeyecek…...

...

izlendi
TIKLA iZLE

Şehit emniyet müdürü için mevlit okutuldu
Şehit emniyet müdürü için mevlit okutuldu

 RİZE’de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu...

izlendi
TIKLA iZLE

Esnaflardan uyarı: Ücretsiz poşet istemeyin
Esnaflardan uyarı: Ücretsiz poşet istemeyin

RİZE Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği...

izlendi
TIKLA iZLE

Rize’de idrar tutamama şikâyetine son
Rize’de idrar tutamama şikâyetine son

Rize Devlet Hastanesinde ilk kez...

izlendi
TIKLA iZLE

Derepazarı’nda MHP’ye bir toplu katılım daha
Derepazarı’nda MHP’ye bir toplu katılım daha

Rize’nin Derepazarı İlçesi’nde geçtiğimiz hafta...

izlendi
TIKLA iZLE

Kaçkarlar’da heliski heyecanı başladı
Kaçkarlar’da heliski heyecanı başladı

 RİZE’nin Kaçkar Dağları’nda her yıl...

izlendi
TIKLA iZLE

Aatif Chahechouhe Çaykur Rizespor’da
Aatif Chahechouhe Çaykur Rizespor’da

Çaykur Rizespor, yeni transferi Aatif...

izlendi
TIKLA iZLE

Çaykur Rizespor, Mohamed Aberhoune’yi kadrosuna kattı
Çaykur Rizespor, Mohamed Aberhoune’yi kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, Faslı stoper Mohamed...

izlendi
TIKLA iZLE

Çay alanında ihtisaslaşacak RTEÜ’de ilk toplantı yapıldı
Çay alanında ihtisaslaşacak RTEÜ’de ilk toplantı yapıldı

YÜKSEK Öğretim Kurulu’nun (YÖK) ‘Bölgesel Kalkınma...

izlendi
TIKLA iZLE

Fırtına Gazetesi
   
En Çok İzlenen Videolar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
34 KALEM LABORATUVAR CİHAZI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI   34 KALEM LABORATUVAR CİHAZI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine...
31 Mayıs 2018 08:00
Font1 Font2 Font3 Font4

34 KALEM LABORATUVAR CİHAZI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

 

34 KALEM LABORATUVAR CİHAZI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     :              2018/263871

1-İdarenin

 1. a) Adresi : FENER MAH. ZİHNİ DERİN YERLEŞKESİ 53100 RİZE MERKEZ/RİZE
 2. b) Telefon ve faks numarası : 464 223 61 26 – 223 54 81 – 4642234870
 3. c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@erdogan.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                  :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 34 KALEM – LABORATUVAR CİHAZI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yerleri : 1-2. kalemler Diş Hekimliği Fakültesi, 3-13. kalemler Mühendislik Fakültesi, 14. kalem Tıp Fakültesi, 15. Kalem Teknik Bilimler MYO , 16-21. Kalemler Sağlık Hizmetleri MYO , 22-28. Kalemler Sağlık Yüksekokulu, 29-34. Kalemler Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
 2. c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günü içinde teslimat yapılmalıdır. Yüklenici teslim edeceği mal ve malzemeleri teslim edilen birimdeki idare tarafından oluşturulacak Muayene ve Kabul Komisyonunun incelemesi ve uygun görmesi halinde teslim edebilecektir. Muayene ve Kabul Komisyonunun uygun görmediği mal ve malzemeler, teslimat süresi içinde bu işe ait idari ve teknik şartnamede yer alan şartlara uygun hale getirildikten sonra teslimat süresi içinde ilgili birime teslim edilecektir.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı – Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi Merkez – Rize
 2. b) Tarihi ve saati : 06.2018 – 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

 1. a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 2. b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 3. c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

 1. a) Aday veya istekli asına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
 2. b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
 3. c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi

d)Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

 1. e) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Aday veya isteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir. İstekliler, kendi durumlarına uygun belgelerin asıllarını ya da idare veya noter tarafından onaylanmış suretlerini sunmak zorundadır.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İstekliler, teknik şartnamesinde bu yönde belge istendiğine dair düzenleme bulunan cihazlar için imalatçı veya ithalatçısına ait Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya TSE tarafından verilmiş Hizmet Yeterlilik Belgesini sunmak zorundadırlar. İsteklilerin, bu belgelerin asıllarını ya da aslı idare veya noter tarafından onaylanmış fotokopilerini sunmaları gerekmektedir. Teknik şartnamesinde bu yönde bir düzenleme yapılmayan cihazlar için isteklilerin belge sunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

İsteklilerin, teknik şartnamesinde bu yönde belge istendiğine dair düzenleme bulunan cihazlar için teklif ettikleri malların ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. Her cihaz için istenen stardarda ilişkin belge veya belgeler, ilgili cihazın teknik şartnamesinde belirtilmiştir. İsteklilerin, bu belgelerin asılları ya da aslı idare veya noter tarafından onaylanmış fotokopilerini sunmaları gerekmektedir. Teknik şartnamesinde bu standartlara ilişkin bir düzenleme yapılmayan cihazlar için isteklilerin belge sunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malların teknik şartnamede yer alan kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman, fotoğraflar ve marka-model beyan belgesi Komisyonumuza ihale dokümanları ile birlikte verilecektir. Teknik şartnameyi karşılayan özellikler ve teklif edilen cihazın teklif sırası, katalog üzerinde madde madde gösterilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi, Merkez/Rize adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bürosu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, TR56 0001 0023 1346 5810 8650 16 IBAN hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı – Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi Merkez – Rize adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu haberler ilginizi çekebilir!
Yukarı Geri Ana Sayfa