Fırtına Gazetesi
Fırtına Gazetesi
Fırtına Gazetesi
 • 10.12.2018 Fırtına Gazetesi
  10.12.2018 Fırtına Gazetesi
 • 08.12.2018 Fırtına Gazetesi
  08.12.2018 Fırtına Gazetesi
 • 07.12.2018 Fırtına Gazetesi
  07.12.2018 Fırtına Gazetesi
 • 06.12.2018 Fırtına Gazetesi
  06.12.2018 Fırtına Gazetesi
 • 05.12.2018 Fırtına Gazetesi
  05.12.2018 Fırtına Gazetesi
 • 04.12.2018 Fırtına Gazetesi
  04.12.2018 Fırtına Gazetesi
 • 03.12.2018 Fırtına Gazetesi
  03.12.2018 Fırtına Gazetesi
 • 01.12.2018 Fırtına Gazetesi
  01.12.2018 Fırtına Gazetesi
 • 30.11.2018 Fırtına Gazetesi
  30.11.2018 Fırtına Gazetesi
 • 29.11.2018 Fırtına Gazetesi
  29.11.2018 Fırtına Gazetesi
Fırtına Gazetesi
“Koray Aydın’a Rize’den Bir soru”
“Koray Aydın’a Rize’den Bir soru”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan...

RİZELİ DE ÇARE TÜKENMEZ
RİZELİ DE ÇARE TÜKENMEZ

Rize’nin Kalkandere İlçesi Hüseyinhoca Köyü’nde...

“Rizeli’nin Zekası Gene Yapacağını Yaptı”
“Rizeli’nin Zekası Gene Yapacağını Yaptı”

Rize’nin Aktaş Köyünde yaşayan Erkan...

Elit Spa Rize’de açıldı
Elit Spa Rize’de açıldı

Rize belediyesi arkası, Kaçkar otel...

“Biz Dava İçin Çalışırken Sen CHP’ye Oy Topluyordun”
“Biz Dava İçin Çalışırken Sen CHP’ye Oy Topluyordun”

Milliyetçi Hareket Partisi Eski Merkez...

Devlet Bahçeliye Açık Mektup
Devlet Bahçeliye Açık Mektup

Milliyetçi Hareket Partisi’ne gönül veren...

Rize’nin Gelinine Sahip Çıkacağız
Rize’nin Gelinine Sahip Çıkacağız

Milliyetçi Hareket Partisi Rize Eski...

Apple’ın efsane cihazı artık üretilmeyecek…
Apple’ın efsane cihazı artık üretilmeyecek…

Apple’ın efsane cihazı artık üretilmeyecek…...

Fırtına Gazetesi
   
En Çok İzlenen Videolar

İLAN RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İlimiz Rize Merkez Çiftekavak Mahallesinde Devlet hüküm ve tasarrufunda bulunan 4.437,25 m² yüzölçümlü taşınmaz, Kıyı yönetmeliğinin 14. maddesi kapsamında, emsali %3’geçmeyen yüksekliği 5.50 metreyi aşmayan sökülüp takılabilen elemanlarla inşa edilebilecek...
31 Ağustos 2018 08:00
Font1 Font2 Font3 Font4

İlimiz Rize Merkez Çiftekavak Mahallesinde Devlet hüküm ve tasarrufunda bulunan 4.437,25 m² yüzölçümlü taşınmaz, Kıyı yönetmeliğinin 14. maddesi kapsamında, emsali %3’geçmeyen yüksekliği 5.50 metreyi aşmayan sökülüp takılabilen elemanlarla inşa edilebilecek 131 m² lokanta yapılmak üzere;
131 m² alanın kapalı lokanta, 2051 m² çevre düzenlemesiyle yapılmak şartı ile ihale tarafına kalandan imalatların yapılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 45. maddesine istinaden şartname dahilinde, 3 yıl müddetle aylık muhammen kira bedeli KDV dahil 20.000,00-TL’den proje dahilinde açık arttırma ihale suretiyle kiraya verilecektir.
Aylık Muhammen kira bedeli KDV dahil : 20.000- TL
Geçici Teminat: Kiralaması yapılacak olan lokantanın 3 yıllık kira bedelinin % 3’ü olan 21.600-TL geçici teminat bedelidir.
1-İhale 13.09.2018 Perşembe günü , saat 15.00 de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen;
a. Gerçek kişiler için;
a.1- Kanuni İkametgah adresi göstermesi
a.2- Vukuatlı Nüfus kaydı
a.3- İmza sirküleri ( Noter tasdikli)
a.4- Sabıka Kaydı
a.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)
a.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı
b. Şirket olarak katılacaklar için;
b.1- Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)
b.2- Ticaret odası sicil kaydı
b.3- İmza Sirküleri (noter onaylı)
b.4- Şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı
b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)
b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı
b.7- Tebligat için adres beyanı
b.8- Ticaret sicil gazetesi
b.9- Ticaret Odasından ihale men yasağı belgesi
c. Ortak girişim olması halinde ;(ortaklar aşağıdaki belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)
c.1- Noter onaylı ortaklık belgesi,
c.2- Ortakların imza sirküleri(noter onaylı),
c.3- Ortaklar için her bir ortak adına düzenlenen sabıka kaydı
c.4- Adres beyanları, gerçek kişi olmaları halinde Vukuatlı Nüfus kaydı,
c.5- Şirket olması durumunda oda kayıt belgelerini, İmza sirküleri, Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli), şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı, Ticaret sicil gazetesi, ihale men yasağı belgesi.
c.6- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)
d. Tüm katılımcılar için;
d.1- Belediyemize borcu olmadığına dair belge,
d.2- Geçici teminat makbuzu.
d.3- Şartname alındı makbuzu (100,00TL)
e. Geçici teminat ve şartname alındı makbuzunu ortaklar için ortaklardan birinin vermesi yeterli olup, şirket olarak girecekler için şirket adına, gerçek kişiler için ihaleye girecek olan kişi adına düzenlenmelidir.
3-Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir
4-İdarenin Adresi:
Belediye Hizmet Binası İhale Büro Şefliği Kat:2
Piriçelebi Mahallesi Menderes Bulvarı 53100 RİZE
Telefaks: 0464 214 40 91
Mail Adresi: murat.ozgan@rize.bel.tr
5-İsteklilerin, ihaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte ihale günü ve saatine kadar Rize Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
6-İhaleye katılmak isteyenler, 100,00-TL şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırarak, makbuz karşılığında ihale şartnamesini Belediyemiz İhale Büro Şefliğinden alabilir veya ücretsiz görülebilir.
İLANEN DUYRULUR


Bu haberler ilginizi çekebilir!
Yukarı Geri Ana Sayfa